Dvořák - stavebniny

Předmět činnosti

Zemní práce a bourací práce
 • Naše firma disponuje řadou mechanizace pro provádění demoličních a výkopových prací. Naše nabídka v této oblasti služeb spočívá nejen v možnosti hodinové práce stroje, ale především poskytujeme kompletní provedení zakázky od vytěžení a naložení materiálu, po jeho odvoz a uložení na skládku.
Komunikace a zpevněné plochy
 • Kompletní výstavba a rekonstrukce všech druhů komunikací (živičné povrchy – obalované kamenivo, prolévané vrstvy vozovek – penetrační makadam) včetně souvisejících objektů.
 • Kompletní výstavba a rekonstrukce chodníků, parkovišť a ostatních ploch z dlažby (zámkové, betonové, žulové). Pomocí pokladače zámkové dlažby jsme schopni zhotovit velké plochy v relativně krátkém čase.
Inženýrské sítě
 • Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí (plyn, kanalizace, vodovody, elektrorozvody, telefonní rozvody apod.) včetně souvisejících objektů (regulační stanice plynu, armaturní šachty, vodárny apod.)

Výrobní a servisní dílna

 • Kovovýroba – výroba zámečnických výrobků pro stavby
 • Servis a opravy stavebních strojů
 • Doplňková výroba přídavných nástrojů a vybavení stavebních strojů
Ostatní
 • Výkup a recyklace vybouraných hmot (asfaltobetony, betony, stavební suť)
 • Těžba, třídění a prodej kopaného písku a štěrkopísku z vlastní pískovny Bartoušov u Havlíčkova Brodu
 • Prodej tříděné zeminy
 • Služby autodopravou (strojový park)
 • Servis a opravy stavebních strojů (JCB), zámečnické práce
 • Havarijní pohotovost na dodávku zemních prací v případě ekologických havárií v důsledku úniku ropných látek
 • Zajištění inženýrských a projekčních prací na prováděné dodávky firmy

Veškeré práce a dodávky realizujeme „na klíč“, vlastními kvalifikovanými zaměstnanci, s použitím moderní techniky a certifikovaných materiálů s dlouholetou životností.


ZÁRUKA KVALITY: