Dvořák - stavebniny

Recyklace

Od 1.3. 2008 byl zahájen provoz recyklačního dvora stavebních a demoličních odpadů, jejich recyklace a prodej recyklátů.
Areál je umístěn cca 500 m od stávající pískovny - mapa -  v Bartošově u Havlíčkova Brodu.

V současne době je recyklační dvůr využíván pouze pro potřeby firmy.


ZÁRUKA KVALITY: