Dvořák - stavebniny

Výběr z referencí | ROK 2018

« zpět do přehledu referencí
Název akce: Vodovod Jilemník, Havlíčkův Brod
Investor: Město Havlíčkův Brod
Finanční objem: 3 798 219,89
Termín realizace: 11/2017 - 5/2018
Popis: Předmětem je realizace vodovodu v místní části Jilemník. Stavba je rozdělena na dvě etapy (stavby), které jsou předmětem plnění jako jedna veřejná zakázka. V rámci první etapy je proveden rozvod z koextrudovaného dvouvrstvého potrubí PE 100 RC SDR 11 d 90 o celkové délce cca 888 m, součástí je napojení na přivaděč s vodoměrnou šachtou s vodoměrem, regulací tlaku a UV zářičem. V rámci druhé etapy je proveden rozvod ze stejného materiálu o celkové délce 278 m. Součástí stavby je osazení hydrantů, uvedení povrchů pozemků stavbou dotčených do původního stavu včetně opravy místních komunikací a silnice 3. třídy KSÚSV z živičných směsí.
« zpět do přehledu referencí

ZÁRUKA KVALITY: